top of page
Little Girl in a Restaurant

Hồ sơ Bé mồ côi

Hồ sơ từng Bé bị mất Cha/Mẹ hoặc mất cả Cha và Mẹ, đã được chúng tôi tiến hành khảo sát bằng nhiều bước chặc chẽ: gọi điện trao đổi với người đăng ký, gọi điện thăm hỏi người thân trực tiếp nuôi dưỡng, xác minh thông tin với cơ quan địa phương, đến thăm khảo sát trực tiếp, ghi nhận thông tin, hoàn thiện hồ sơ. Chúng tôi tin rằng, một hồ sơ đầy đủ - chuyên nghiệp là chìa khoá quan trọng để giúp các con tiếp cận được với đúng và nhiều nguồn tài trợ nhất có thể.

70a50582b233796d202244_edited.jpg

KP0012

Sinh năm: 09/2021

Mồ côi Mẹ

Thương Trẻ Thơ trao phần tiền tài trợ hàng tháng

009e0a17d1521b0c424328_edited.jpg

KP0447

Sinh năm: 2013, 2006, 2003

Mồ côi Cha

Thương Trẻ Thơ đang xem xét hồ sơ của bé

4a4fd3dd296ce232bb7d42_edited.jpg

KP0013

Sinh năm: 09/2021, 2013

Mồ côi Mẹ

​Thương Trẻ Thơ trao phần tiền tài trợ hàng tháng

474acc9917dcdd8284cd15_edited.jpg

KP0445

Sinh năm: 06/2021

Mồ côi Mẹ từ 2 tháng tuổi

Thương Trẻ Thơ đang xem xét hồ sơ của bé

bottom of page