top of page
f2fbb69f4c2e8770de3f36_edited.jpg

​Hồ sơ thông tin của bé

KP0013_A | Hồ Nhật Minh
KP0013_B | Hồ Đăng Khoa
​Long An

Bạn muốn tài trợ cho bé ngay !

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần phần "Tài Trợ" bên dưới. 

​Hãy giúp chúng tôi ghi rõ mã số của bé và nội dung bạn muốn tài trợ! 

bottom of page