top of page
3d3c5516e2a729f970b643_edited.jpg

​Hồ sơ thông tin của bé

KP0012 - Đồng Ngọc Kim Ngân
​Tiền Giang

Bạn muốn tài trợ cho bé ngay !

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần phần "Tài Trợ" bên dưới. 

​Hãy giúp chúng tôi ghi rõ mã số của bé và nội dung bạn muốn tài trợ! 

bottom of page