Child Eating from Bowl
Line separator

QUY ĐỊNH
TÀI TRỢ

ThuongTreTho_Logo-2.png

Mang đến cho các bé túi thực phẩm hay một phong bì tiền tài trợ rồi về thì đơn giản hơn là việc xây dựng 1 tổ chức chuyên nghiệp để giúp được nhiều bé lâu dài, bền vững, nhân văn, khoa học, hiệu quả.

QUY ĐỊNH TÀI TRỢ & SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ.

NGUYÊN TẮC TỐI THƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI: Sử dụng hiệu quả nhất và minh bạch nguồn tài trợ từ các Mạnh thường quân (MTQ).

Quy định 1

Quy định 2

Quy định 3

Khi bạn tài trợ là bạn đồng ý đặt niềm tin vào chúng tôi và cho phép chúng tôi toàn quyền sử dụng nguồn tài trợ của bạn cho mục đích chăm sóc các bé.

Chúng tôi chủ trương không nhận tài trợ từ các nguồn tiền liên quan đến tội phạm. Tuy nhiên, chúng tôi không có khả năng kiểm tra nguồn gốc tiền hay hiện vật tài trợ nên chúng tôi hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm!

Do không có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu giải trình từ mọi nhà tài trợ (có hàng trăm hoặc hàng ngàn nhà tài trợ), nên chúng tôi từ chối yêu cầu này! Nếu bạn không tin chúng tôi, xin đừng tài trợ! Chúng tôi chỉ giải trình nội bộ trong ban điều hành, cho sáng lập viên hoặc cho cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quy định 4

Tiền tài trợ được sử dụng để chăm sóc các bé: dinh dưỡng, giáo dục, vui chơi, quần áo, y tế, bảo vệ, hỗ trợ tâm lý, ...và cho ban điều hành, TNV thực hiện các công việc điều hành TTT và chăm sóc các bé.

Quy định 5

Chúng tôi không có trách nhiệm hoàn lại tiền và hiện vật tài trợ.

Quy định 6

Chúng tôi có quyền từ chối nhận tài trợ nếu chúng tôi nhận thấy - từ các chứng cứ rõ ràng, nguồn tiền, mục đích, yêu cầu, tư cách của nhà tài trợ không phù hợp với tiêu chí hoạt động của TTT hoặc gây hại đến uy tín của TTT.

CÁC ƯU TIÊN TẬP TRUNG.

HÀNH ĐỘNG!

Cùng THƯƠNG TRẺ THƠ