top of page
Raising a Hand

Về
THƯƠNG TRẺ THƠ

CHĂM SÓC TRẺ EM MỒ CÔI DO COVID-19

ThuongTreTho_Logo-2.png

Lịch sử hình thành.

Trong quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cứu đói cho người dân mất việc làm, bị giãn cách, cách ly do Covid-19, Ông Thân Thanh Vũ đã thấy nhiều trẻ thơ bất hạnh bị mất cha / mẹ / người thân hoặc mất tất cả. Ông đã lẳng lặng giúp các bé bằng cách này cách kia nhưng càng tìm hiểu khảo sát thì số lượng các bé mồ côi do Covid-19 quá nhiều. Ngày 18/09/2021 Ông đã lên tiếng kêu gọi bạn bè, người thân cùng lập một nhóm cùng chung tay và vận động cộng đồng giúp các em. THƯƠNG TRẺ THƠ (TTT) đã hình thành như vậy. Đến ngày 28/1/2024, TTT đã giúp được hơn 3.000 trẻ mồ côi do covid-19. Ngày 27/1/2024, với sự kêu gọi của các thành viên nhóm TTT, Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam (VnTPA) đã ra quyết định thành lập Câu lạc bộ THƯƠNG TRẺ THƠ và sáp nhập toàn bộ hoạt động của TTT thành một bộ phận của VnTPA. Xem Quyết định thành lập Câu lạc bộ THƯƠNG TRẺ THƠ tại đây.

Tầm nhìn.

Sứ mệnh.

Cơ chế hoạt động.

Giá trị cốt lõi.

Tổ chức.

Tất cả  trẻ  em  đều  cần  được  bảo  bọc, nuôi dạy, dinh dưỡng,  chăm  sóc  trong  một  gia  đình,  lớn  lên  trong  tình  yêu  thương,  sự  tôn  trọng và  an  toàn. Người lớn cần hành động để thực hiện & bảo vệ các quyền của trẻ em!

Chúng  tôi tập hợp, vận động  mang  lại  sự  bảo  bọc,  chăm  sóc  và  gia  đình  thay  thế  cho  trẻ  mồ  côi,  bị  bỏ  rơi và  có  hoàn  cảnh  đặc biệt khó  khăn, giúp  trẻ  xây  dựng  tương  lai  tự  lập,  có  ích  và  đóng  góp  vào  sự  phát  triển  của  cộng  đồng. 

TTT  hoạt động  theo  cơ  chế  phi  lợi nhuận,  phi  chính  phủ, phi tôn  giáo,  phi  chính  trị,  cho  đi  không  vụ  lợi, minh bạch  và  công  bằng,  không  lệ  thuộc  vào  một hay  một nhóm  cá  nhân  / tổ  chức  nào,  mang  tính  xã  hội cao  nhất, tuân  thủ  chặt chẽ  các  quy  định  pháp  luật hiện  hành  của  nước  CHXHCN  Việt Nam. 

  1. Tình  yêu  thương: Chúng  tôi  yêu  thương  trẻ  tận  đáy  lòng

  2. Sự can  đảm: Chúng  tôi  hành  động

  3. Sự tin  tưởng: Chúng  tôi  tin  tưởng  lẫn  nhau 

  4. Sự minh bạch: Chúng tôi hoạt động minh bạch, rõ ràng

  5. Sự cam kết: Chúng tôi thực hiện lời hứa

TTT  là  một phong  trào  tập  hợp  các  nhà  thiện  nguyện  cho  đi  vì  trẻ  thơ. TTT  được  tổ  chức  theo  cơ  chế  để  tập hợp  nhiều  nhất các  Mạnh  thường  quân  (MTQ), Tình  nguyện  viên  (TNV), các Đối tác (ĐT)  nhằm  hỗ  trợ  tốt nhất cho  các  trẻ  mồ côi, gặp khó khăn do Covid-19.

TRẺ THƠ CẦN CHÚNG TA GIÚP.

ĐỐI TÁC.

Chúng tôi phối hợp với Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ, Đảng Ủy & UBND cùng các tổ chức đoàn thể, các hội nhóm, các tổ chức trong và ngoài nước để tìm kiếm, khảo sát, vận động hỗ trợ cho các bé. Đặt biệt là SaoKhue Investment & Trade Promotion Corp. đã hỗ trợ toàn bộ việc hình thành ban đầu của TTT.

Logo MTTQ.png
Logo Hội CNĐ.png
logo TpHCM.png
logo ĐCSVN.png
Logo SKC-trongdong.png
bottom of page