top of page

THAM GIA
HÔM NAY!

MỖI HÀNH ĐỘNG ĐÓNG GÓP CỦA BẠN GIÚP THÂY ĐỔI 1 CUỘC ĐỜI TRẺ THƠ!

ThuongTreTho_Logo-2.png

CHÚNG TÔI CẦN BẠN.

Quá nhiều trẻ thơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng chúng tôi có nguồn lực rất hữu hạn. Nếu bạn có lòng trăc ẩn và cùng tình yêu thương trẻ thơ như chúng tôi, xin hãy cùng tham gia với chúng tôi nhé. Mỗi hành động đóng góp và cam kết cho đi của bạn đều rất đáng quý!

A/ Công việc điều hành

Bán hoặc toàn thời gian

Tham gia công tác quản trị, điều hành hoạt động của TTT. Xây dựng, phát triển các chiến lược, kế hoạch, các chương trình, dự án, mục tiêu hoạt động, các quy trình,  phương pháp quản lý hiệu quả & chuẩn mực & minh bạch, tiết kiệm, ... Phát triển & xây dựng Cộng đồng Thương Trẻ Thơ sâu rộng.

C/ Công việc truyền thông

Bán hoặc toàn thời gian

Thiết kế, xây dựng, biên tập nội dung truyền thông, kênh truyền tải thông điệp hiệu quả để cộng đồng biết đến, tham gia giúp các bé. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, mục tiêu truyền thông, tổ chức sự kiện, PR, gây quỹ, .v.v... Phát triển & xây dựng Cộng đồng Thương Trẻ Thơ sâu rộng.

H/ Công việc hỗ trợ các bé

Bán hoặc toàn thời gian

Khảo sát, thăm viếng, kết nối, chăm sóc, giáo dục, phụ đạo các bé hoặc tư vấn, hỗ trợ người đang nuôi dưỡng bé. Hỗ trợ dinh dưỡng / y tế / bảo hiểm / các dịch vụ. Duy trì một sự kết nối thường xuyên với các bé và gia đình các bé, .v.v... Phát triển & xây dựng Cộng đồng Thương Trẻ Thơ sâu rộng.

Tham gia Hành động .

Hãy điền và gửi cho chúng tôi mong muốn đóng góp của bạn và các kỹ năng, chuyên môn, lĩnh vực mà bạn có thể hỗ trợ. Chúng tôi trân trọng sự tham gia hành động của bạn!

How can you help?

Thanks for submitting!

bottom of page