top of page
009e0a17d1521b0c424328.jpg

​Hồ sơ thông tin của bé

KP0447_A | Phạm Thanh Bảo Hân
KP0447_B | Phạm Thanh Bảo Phúc
KP0447_C | Phạm Thanh Bảo An
Tp. Hồ Chí Minh

Bạn muốn tài trợ cho bé ngay !

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần phần "Tài Trợ" bên dưới. 

​Hãy giúp chúng tôi ghi rõ mã số của bé và nội dung bạn muốn tài trợ! 

bottom of page