top of page
  • TTT

Thương Trẻ Thơ gửi thư cho tổ chức Unicef

Updated: Oct 27, 2021

Unicef - Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốcMong muốn kêu gọi Unicef quan tâm hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19, TTT đã gửi thư cho Unicef và nhiều lần liên lạc với tổ chức này. Tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi của Unicef. Chúng tôi hy vọng có thể tác động để các quan chức Unicef quan tâm hơn đến trẻ mồ côi do Covid-19!


0 comments

Comentários


ThuongTreTho_Logo-2.png
bottom of page