top of page
  • TTT

TriLaw đồng hành cùng Thương Trẻ Thơ

Updated: Oct 27, 2021

TriLaw hỗ trợ TTT các vấn đề liên quan đến pháp lý


(Hình: Luât sư Lê Hữu Trí - Giám đốc điều hành TriLaw)


Với tấm lòng hướng về trẻ thơ, Ls Lê Hữu Trí cùng các cộng sự của TriLaw đã đăng ký tham gia đồng hành hỗ trợ các vấn đề pháp lý trong hoạt động của TTT.


Thông tin về TriLaw: http://trilaw.com.vn/

0 comments

Comments


ThuongTreTho_Logo-2.png
bottom of page