top of page
  • TTT

Thương Trẻ Thơ khảo sát các bé ở Quận 8

Updated: Oct 27, 2021

Chúng tôi đã thu thập được thông tin của gần 200 bé mồ côi tại Quận 8.

(Hình: 2 bé mồ côi cha tại Quận 8)


Quận 8 là một trong những quận trọng điểm mà chúng tôi tập trung thăm, khảo sát, hỗ trợ. Đây là quận có nhiều gia đình lao động nghèo sinh sống và có nhiều người ra đi vì Covid-19, để lại nhiều trẻ thơ mồ côi.


Hình một số hoạt động của thành viên TTT tại Quận 8:


0 comments

Comments


ThuongTreTho_Logo-2.png
bottom of page