top of page
  • TTT

Thương Trẻ Thơ khảo sát các bé mồ côi ở quận Bình Tân

Updated: Oct 27, 2021

Bình Tân là quận có nhiều trẻ mồ côi vì Covid-19


(Hình: 1 thành viên của TTT thăm và khảo sát tại 1 khu vực P. Tân Tạo, Q. Bình Tân)


Chúng tôi hiện đã thu thập được thông tin gần 300 bé mồ côi do Covid-19 tại Quận Bình Tân. Đây là quận có nhiều công nhân và người thu nhập thấp sinh sống, điều kiện rất khó khăn.


Chúng tôi đã giúp được gần 10 bé tại đây mỗi tháng trong 12 tháng và mở rộng cho đến khi các bé trưởng thành. Chúng tôi sẽ tăng dần số lượng hỗ trợ các bé.


Hình một số hoạt động tại Quận Bình Tân:
0 comments

Comments


ThuongTreTho_Logo-2.png
bottom of page