top of page
  • TTT

Hơn 50 tình nguyện viên và mạnh thường quân đăng ký

Updated: Oct 27, 2021

Đến ngày 25/10/2021, Thương Trẻ Thơ (TTT) đã có được hơn 50 Tình nguyện viên (TNV) và Mạnh thường quân (MTQ) đăng ký đồng hành.


(Hình: một số TNV & MTQ của TTT)


Các TNV & MTQ tham gia vào TTT bao gồm đủ mọi thành phần: chủ tập đoàn, doanh nghiệp, giám đốc, quản lý cấp cao, cán bộ về hưu, sinh viên, người lao động bình thường.


Chúng tôi trân trọng mọi đóng góp của các TNV & MTQ!


Một số hình ảnh đi thăm và khảo sát các bé của các TNV & MTQ.


0 comments
ThuongTreTho_Logo-2.png
bottom of page