top of page
  • TTT

Thương Trẻ Thơ nhận được đề xuất hợp tác của Quỹ CNCF

Updated: Oct 31, 2021

Christina Noble Children's Foundation (CNCF) là một tổ chức từ thiện giúp trẻ em lớn trên Thế giới.Quỹ có trụ sở tại Anh và đã giúp gần 1tr trẻ em tại Việt Nam và Mông Cổ với lịch sử hoạt động hơn 30 năm của mình.


CNCF đã gửi thư cho TTT đề nghị cùng đồng hành và hỗ trợ TTT các kinh nghiệm quản lý, điều hành, vận động tài trợ, .v.v...


Thông tin về CNCF: https://www.cncf.org/

Thương Trẻ Thơ (TTT) là một phong trào thiện nguyện cùng chung tay chăm sóc các trẻ thơ mồ côi do Covid-19, hoạt động với tình thương trẻ thơ, cho đi không vụ lợi, minh bạch nhằm giúp các em có được đầy đủ dinh dưỡng, học tập, lớn lên trong tình yêu thương & được bảo bọc khỏi các quấy rối, khó khăn. Mục tiêu của TTT là giúp được 1.000 em trong 5 năm.
0 comments

Comments


ThuongTreTho_Logo-2.png
bottom of page