top of page
  • TTT

CEO of Phuc Khang Corp, one of the main sponsors of orphaned children

Ms Luu Thị Thanh Mẫu - CEO, Phúc Khang Corp, đã luôn đồng hành cùng các trẻ mồ côi. Đóng góp bền bỉ của chị đang mang lại một chỗ dựa ấm áp cho hàng ngàn bé mồ côi tại Việt Nam.

Ms. Luu Thi Thanh Mau - CEO, Phuc Khang Corp, has always accompanied the orphans. Her persistent contribution is bringing a warm support to thousands of orphans in Vietnam.

Hình 1: 2 bé mồ côi ở Quận Bình Tân được Quỹ Thương Trẻ Thơ (TTT) bảo trợ từ một phần đóng góp của chị Mẫu.

Photo 1: 2 orphans in Binh Tan District sponsored by Thuong Tre Tho Foundation (TTT) with Ms Mau's contribution.


Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, hàng vạn người đã mất và để lại hàng ngàn trẻ mồ côi bơ vơ. Không cầm được nước mắt, chị Mẫu đã cùng một số bạn bè lập nên Quỹ TTT nhằm chung tay cứu giúp các bé. Quỹ TTT đến nay đã giúp được hơn 1.150 bé mồ côi bằng tiền mặt, thực phẩm, thuốc men, chăm sóc y tế, tư vấn hỗ trợ tâm lý, sách vở, dụng cụ học tập.


During the recent Covid-19 pandemic, tens of thousands of people have lost their lives and left thousands of orphans. Unable to hold back her tears, Ms Mau and some other friends established the TTT Foundation (Compassion for Children Foundation) to join hands to save the children. The TTT Foundation has so far helped over 1,150 orphans with cash, foods, medicine, medical care, psychological support counseling, books, and learning tools.

Hình 2: Chị Mẫu ở ngoài cùng bên phải cùng các bé mồ côi trong một chương trình của Quỹ TTT.


Photo 2: Ms Mau is on the far right with orphans in a program of TTT Foundation.

Hình 3: 93 bé mồ côi cùng lãnh đạo chính quyền Tp.HCM và các thành viên Quỹ TTT tại sân golf Tân Sơn Nhất trong chương trình trao 93 học bổng TTT cho 93 bé mồ côi học giỏi.


Photo 3: 93 orphans, leaders of the Ho Chi Minh City government and members of the TTT Foundation at Tan Son Nhat golf course in the program of awarding 93 TTT scholarships to 93 orphans with excellent academic performance.


Chị Mẫu là một trong những mạnh thường quân đóng góp lớn nhất cho chương trình trao học bổng TTT "Viết Tiếp Tương Lai" cho các bé mồ côi - một chương trình cộng đồng lớn nhằm giúp các bé mồ côi có cơ hội tiếp tục tới trường trao dồi kiến thức cho một tương lai tươi sáng.


Ms Mau is one of the sponsors who made the biggest contribution to the TTT "Write the Future" scholarship program for orphans - a large community program to help orphans have the opportunity to continue to come to school for a bright future.


Mỗi học bổng bao gồm:

* Tiền mặt: 3 triệu đồng

* Thực phẩm

* Sách, vở, dụng cụ học tập, ...

* Các chi phí khác


Each scholarship includes: * Cash: 3 million VND * Foods * Books, notebooks, learning tools, ... * Other costs


Hình ảnh các bé mồ côi nhận học bổng TTT vào ngày 18/8/2023:

Photos of orphans receiving TTT scholarships on August 18, 2023:


Lãnh đạo các Quận 4,8, Bình Tân, Huyện Bình Chánh, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM trao bằng khen cho Chương trình học bổng:


Leaders of Districts 4, 8, Binh Tan, Binh Chanh and Thu Duc City, Ho Chi Minh City awarded certificates of merit to the Scholarship Program:


Cùng xem hình ảnh các bé mồ côi vui chơi tại sân golf trong một chương trình có sự tài trợ của chị Mẫu:


Let's see photos of orphans playing at the golf course in a program sponsored by Ms Mau:

Các bé mồ côi cùng dự tiệc gala trong chương trình trao học bổng:


Orphans joining the gala party in the scholarship program:"Trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, những đóng góp bằng cả tấm lòng nhân ái cao cả của chị Mẫu đã giúp rất nhiều cho các bé mồ côi và người thân các bé trên hành trình nuôi dạy các bé khôn lớn!", Anh Thân Thanh Vũ - Sáng lập viên, Chủ tịch Quỹ TTT, phát biểu cảm ơn sự đóng góp của các mạnh thường quân.


"During the current difficult economic period, Ms Mau's generous and compassionate contributions have greatly helped the orphaned children and their families on the journey of raising children to grow up well!", Mr. Than Thanh Vu - Founder & Chairman of TTT Foundation, gave a speech thanking the contributions of sponsors.

Video Clip Hành Trình TTT

Video Clip: TTT Journey


Please contact TTT Foundation at:


Hình ảnh những chương trình khác của Quỹ TTT:


Photos of other programs of TTT Foundation:
0 comments

Comments


ThuongTreTho_Logo-2.png
bottom of page